Дейности на АРДУС до края на 2021 година

photo-1456513080510-7bf3a84b82f8
  1. Индивидуални часове по рехабилитация на слуха и говора, развитие на речта и комуникативните способности, подпомагане в учебния процес и психологическа помощ за деца и младежи по 20 учебни часа на човек.
  2. Помощ в учебния процес на студенти за подготовка за явяване на изпити от сурдопедагог или специалист в областта – до 40 часа на човек.
  3. Индивидуални (и при възможност) групови занимания по български език, английски език, математика и др. в София, Пловдив и Стара Загора. За включване в заниманията е необходима предварителна заявка.
  4. Индивидуални обучителни курсове за деца и младежи на стойност до 160 лв., като сумата се изплаща еднократно за цялата година след представена фактура. Фактурите се изплащат до 30 ноември!
  5. Подпомагане на семействата за закупуване на батерии за КИС – помощта е на стойност 72 лв. за цялата година, като сумата се изплаща след представяне на фактура с попълнени данни на АРДУС и получател името на лицето с увреден слух. Срок за изплащане – 30 ноември!
  6. Учебници и учебни пособия за ученици и студенти с увреден слух:
  • от 1-ви до 6-ти клас – до 30 лв.;
  • от 7-ти до 12-ти клас – до 50 лв.;
  • студенти – до 50 лв.;
  • учебни материали за кабинетите за рехабилитация на слуха и говора – до 60 лв.

Помощта е еднократна за цялата година, като сумата се изплаща след представяне на фактура. Срок за изплащане – 30 октомври!

Данните са:

Сдружение  АРДУС

ЕИК: 121271098, /не е регистрирано по ДДС/

Адрес: гр. София, ул. „Иван Денкоглу“ № 12-14

МОЛ: Мария Кръстева

Получател – името на детето/ ученика/ студента/ рехабилитатора

Банкова сметка:

Банка ДСК ЕАД

IBAN: BG 47 STSA 9300 0001 433 777

Информация за организираните от АРДУС семинари, интеграционни дейности и рехабилитационнни лагери ще бъде предоставяна допълнително на сайта и профила ни във фейсбук.

Телефон за заявка и информация:

Тел.: 02 987 26 46

Моб.: +359 886 551 759

М. Кръстева

гр. София

_____________________________

* Правим изрично уточнение, че в условията на противоепидемични мерки може да се наложат промени, които веднага ще бъдат публикувани в сайта и Фейсбук страницата ни.