Дейности през 2022 година

271423899_10165992493280437_4863235673612952875_n

Здравейте, приятели!

Представяме ви информация за дейностите, които стартираме в началото на 2022 година.

  1. Индивидуални часове по рехабилитация на слуха и говора, развитие на речта и комуникативните способности, подпомагане в учебния процес и психологическа помощ за деца и младежи по 20 учебни часа на човек.
  2. Помощ в учебния процес на студенти за подготовка за явяване на изпити от сурдопедагог или специалист в областта – до 40 часа на човек.
  3. Групови и индивидуални занимания по български език, английски език, математика и други в София, Пловдив и Стара Загора.

 За включване в заниманията е необходима предварителна заявка.

  1. Индивидуални обучителни курсове за деца и младежи на стойност до 160 лв., като сумата се изплаща еднократно за цялата година след представена фактура.

 Фактурите се изплащат до 30 октомври.

  1. Подпомагане на семействата за закупуване на батерии за КИС – помощта е на стойност до 72 лв. за цялата година, като сумата се изплаща след представяне на фактура с попълнени данни на АРДУС и получател името на лицето с увреден слух. Помощта е еднократна за цялата година, като сумата се изплаща след представяне на фактура.

 Срок за изплащане – 31 август.

  1. Учебни пособия за групови занимания, семинари, лагери, интеграционни дейности и за кабинетите до 60 лв.

За учениците и студентите, размера и срока за закупуване на учебните пособия ще бъде допълнително уточнен.

Данните са:

Сдружение „АРДУС“

ЕИК: 121271098, /не е рег. по ДДС/

Адрес: гр. София, ул. „Иван Денкоглу“ № 12-14

МОЛ: Мария Кръстева

получател – името на детето/ ученика/ студента/ рехабилитатора

Банкова сметка: BG 47 STSA 93000001 433 777

Банка ДСК ЕАД

Моля, обърнете внимание на крайните срокове за различните дейности!

В условията на противоепидемични мерки може да се наложат промени, които ще бъдат своевременно публикувани.