Дейности през 2024 година

271423899_10165992493280437_4863235673612952875_n
На вниманието на членовете на АРДУС от цялата страна
Информация за дейностите през 2024 г.
 
✅ Индивидуални занимания по рехабилитация на слуха и говора, развитие на речта и комуникативните способности и подпомагане при усвояване на знания в различни образователни области за ученици и студенти до 16 учебни часа.
 
✅ Групови занимания по развитие на речта и български език за ученици от 5 до 12 клас, разпределени по групи. Заниманията се провеждат в събота в Центъра за подкрепа на хора с увреден слух на АРДУС в София по предварително изготвен график.
📍 За включване в заниманията е необходима предварителна заявка.
 
✅ Групови занимания по арт терапия. Заниманията се провеждат в събота в Центъра за подкрепа на хора с увреден слух на АРДУС в Пловдив по предварително изготвен график.
 
✅ Психологически консултации за семействата на деца и младежи с увреден слух. Консултациите ще се провеждат в Центъра за подкрепа на хора с увреден слух на АРДУС в София по предварително изготвен график или онлайн.
📍 За психологическите консултации е необходимо предварително записване в офиса на АРДУС.
 
✅ Индивидуални обучителни курсове за деца и младежи на стойност до 160 лева, като сумата се изплаща еднократно за цялата година след представена фактура с данните на АРДУС и получател името на лицето с увреден слух.
📍 Фактурите се изплащат до 30 октомври!
 
✅ Подпомагане на семействата за закупуване на батерии за КИС – помощта е на стойност до 60 лева за цялата година, като сумата се изплаща след представяне на фактура с попълнени данни на АРДУС и получател – името на лицето с увреден слух. Помощта е еднократна за цялата година, като сумата се изплаща след представяне на фактура.
📍 Срок за изплащане – 31 август!
 
✅ Учебни материали за специалистите, работещи с деца и младежи с увреден слух – до 40 лв.
За учениците и студентите, размера и срока за закупуване на учебните пособия ще бъде взето допълнително решение.
Данните са:
Сдружение „АРДУС“
ЕИК 121271098, /не е рег. по ДДС/
гр. София, ул. „Иван Денкоглу“ № 12-14
МОЛ: Мария Кръстева
получател – името на детето/ ученика/ студента/ рехабилитатора
 
Членският внос за 2024 година е 20 лева и се внася в офиса на Организацията или по банковата сметка на АРДУС:
BG 47 STSA 93000001 433 777
Банка ДСК ЕАД
 
Информация за организираните от АРДУС дейности, семинари, интеграционни дейности и рехабилитационнни лагери ще бъде предоставена на сайта и профила ни във фейсбук, в офиса на АРДУС и кабинетите в София, Пловдив, Габрово и Стара Загора.
 
📍Напомняме на желаещите да се възползват от безплатна преводаческа услуга, че трябва да посетят офисите на Агенцията за социално подпомагане по места, където да подадат приложение №1, и да вземат заповед за безвъзмездна преводаческа услуга.