Семинар за младежи „Гражданско образование“

bulgaria

АРДУС организира ОНЛАЙН семинар за младежи на тема „Гражданско образование“

Дата: 04.07.2020 г., събота

Час: 11:00 ч.

Място: ОНЛАЙН през платформата за видеоконферентни разговори Zoom

Водещ: проф. д-р Димитър Вацов

Жестов превод: д-р Славина Лозанова

АНОТАЦИЯ

  • Семинарът по гражданско образование предполага младежите да бъдат запознати с четири основни теми, обхващащи формите на демокрация, гражданското общество, индивидуалните свободи и права и различните измерения на равенството в съвременния свят. Водещият семинара ще използва за целта авторските си уроци от учебниците по философия и гражданско образование за 10-ти и 11-ти клас (на издателство Булвест 2000), както и ще постави специфични практически задачи върху тях. За всяка от темите е предвидена и обща дискусия.
  • Практическо занимание и работа по групи.
  • Дискусионен форум.

КОМПЕТЕНЦИИ

  • знания – познават основни понятия на гражданското образование;
  • умения – разпознават различни форми на гражданско участие и умеят да ги използват за предотвратяване на злоупотреби в управлението и за защита на своите права.

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН – Гражданско образование

  1. Демокрацията: пряка и/или представителна?
  2. Гражданско общество и гражданско участие
  3. Индивидуална свобода и права на човека
  4. Равенството: политическо, социално и културно

Моля да потвърдите участието си на e-mail: ardus@abv.bg, за да планираме броя участници и да Ви изпратим линк към събитието.

Очакваме Ви!

Семинарът е част от събитията, в изпълнение на проект с номер BG05M9OP001-2.011-0006, „Равни шансове за децата и младежите с увреден слух и техните семейства“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.011 „РАВНИ ШАНСОВЕ“  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.