Масова култура и съвременно общество

masova kultura

Асоциация на родителите на деца с увреден слух (АРДУС) организира семинар за младежи на тема „МАСОВА КУЛТУРА И СЪВРЕМЕННО ОБЩЕСТВО“

Дата: 15 май 2021 г., събота

Час: 10:00 часа

Място: Онлайн, в платформата Zoom

Водещ: проф. д-р Росен К. Стоянов

АНОТАЦИЯ

  • Запознаване със същността на масовото общество и масовата култура.
  • Чрез примери ще се проследят създаването и влиянието на масовата култура върху съвременния човек и общество.
  • Основна цел – създаване на критично отношение към масовизацията, уеднаквяването на вкусове, потребление и консуматорството.
  • Дискусионен форум.

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

  • Масова култура – що е то? Начало, определение. Поява и развитие на масмедиите и масовото общество.
  • Масовата култура и свободното време.
  • Масовата култура в медиите – киното, рекламата, телевизията.
  • Масовата култура в ежедневието – изкуствата, високата култура и субкултурите.
  • Масовата култура – вредна, полезна или още нещо …