ЕРАЗЪМ+ НЕПОДОЗИРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И НОВИ НАДЕЖДИ _ презентация

ERASMUSDAYS_WEB-BANNER

„Еразъм+“ е програма на Европейския съюз за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

За повече информация разгледайте пезентацията на програмата.