ПРОГРАМА и РЕГИСТРАЦИЯ за Общо събрание на АРДУС – 23.03.2024 г.

Obshto subranie

На вниманието на членовете на АРДУС!

Уважаеми членове на АРДУС,

Моля да попълните регистрационната форма, за да бъде по-ефективна организацията на предвидените за 23 март събития. 

Припомняме, че който е отговорил утвърдително на въпроса за изплащане разходите за транспорт, трябва да изпрати предварително големия талон на автомобила, и фактура за гориво с дата на издаване 22 или 23-ти март. Билетите за влак и автобус също трябва да бъдат представени.

Ако имате въпроси, сме на разположение.
Молим за активно присъствие!

 

Програма за родители, етаж 2, СГБ:

09:00 ч. – 10:00 ч. – Регистрация, кафе
10:00 ч. – 11:15 ч. – Общо събрание на АРДУС при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишния доклад за дейността на АРДУС през 2023 г.;
  2. Приемане на годишния финансов отчет на АРДУС за 2023 г.;
  3. Отчет на Контролната комисия за 2023 г.;
  4. Приемане на бюджета на АРДУС за 2024 г.;
  5. Приемане на програма за дейността на АРДУС през 2024 г.;
  6. Разни.

11:15 ч. – 11:30 ч – Кафе пауза
11:30 ч. – 13:00 ч. – „Как да общуваме с децата си?“, дискусия с психолога Йордан Танковски. Всекидневно се сблъскваме с предизвикателството да сме родители на нашите специални деца. Задайте своите въпроси, споделете трудностите, които срещате в комуникацията с децата си. 
13:00 ч. – 14:00 ч. – Обяд
14:00 ч. – 14:30 ч „25 години кохлеарна имплантация в България”, Румяна Василева и Христина Славкова, слухово-речеви рехабилитатори
14:30 ч. – 15:00 ч. – „Обучението на деца с увреден слух – реалност и предизвикателства“, Ива Евстатиева, слухово-речеви рехабилитатор

Съпътстваща програма за деца и младежи, зала 1, етаж 3, СГБ:

10:00 ч. – 13:00 ч. – Творческо ателие за живи картини – образователно, креативно и забавно занимание за деца и младежи.
13:00 ч. – 14:00 ч. – Обяд
14:00 ч. – 17:00 ч. – „Кариерно ориентиране за теб. Открий силните си страни”,  Борислава Георгиева, мениджър човешки ресурси в DHL Freight ESS и кариерен консултант. Въведение в темата за кариерата;  С какво искам да се занимавам?; Стъпки за намиране на работа – къде, какво търсят работодателите; CV, проучване на компании, подготовка за процеса, съвети за интервю; Workshop – откриване на силните страни и как това е свързано с различните професии; Използване на професионални социални мрежи.