Дейности

Рехабилитация

Организацията изпълнява множество дейности, сред които основните са:

 • Рехабилитация на слуха и говора – асоциацията подпомага индивидуалната рехабилитация на децата и младежите, като съдейства за развиване на ресурсни кабинети в цялата страна. С това се цели улесняване на интеграционния процес – възможност децата с увреден слух да посещават масови детски градини, училища и висши учебни заведения.
 • Подпомагане в учебния процес – поради спецификата на увреждането си, децата се нуждаят от допълнително подпомагане по основните общообразователни предмети.
 • Закупуване на учебници и учебни помагала – организацията ежегодно подпомага учениците със закупуване на учебници и помагала, както и сираците и полусираците от специализираните училища за деца с увреден слух. Заделят се средства и за закупуване на помощни материали и подобряване на ресурсната база на кабинетите в София и в страната.
 • Извънкласни дейности – Извънучилищните дейности, провеждани от асоциацията, се организират по интереси и в зависимост от желанията и свободното време, възрастта и местоживеенето на децата и младежите. АРДУС провежда занимания по компютърно обучение и английски език, рисуване с компютър, театър, спортни, модерни и народни танци.
 • Дейности с професионална насоченост – организира курсове в лицензирани учебни центрове с професионална насоченост – по фризьорство, грим и маникюр и курс по WEB дизайн. Завършилите курсовете младежи имат възможност да продължат да практикуват съответната професия.
 • Рехабилитационни лагери – организират се летни и зимни рехабилитационни лагери. На всички лагери се провежда рехабилитация на децата с увреден слух и обучения на различни теми за младежите – приятелство и любов, контрацепция и сексуално здраве, първа долекарска помощ, ролеви и психологически игри, финансови игри и др. По време на лагерите родителите обменят опит и информация, относно социализация на децата им.
 • Обучителни семинари и конференции – ежегодни. Асоциацията организира обучителни семинари, съобразени с актуални теми. През изминалата година беше проведено обучение на родителите по две теми – “Учеща се организация” и “Организиране и планиране на времето” и “Възможности за финансиране и разработване на проекти”.
 • Специализирана литература – асоциацията издава специализирана литература, обединена в “Библиотека за родителя”, както и информационни бюлетини. Това е подходящ начин родителите да бъдат информирани за обучението на децата с увреден слух и дейности на организацията.

Интеграционни дейности

Културни и интеграционни дейности – провежданите дейности дават възможност на децата и младежите да покажат своите способности, като участват в различни публични прояви – фестивали, изложби, конкурси, базари, концерти и др.

Курс: Web дизайн

Course: Web Design
Course: Web design with elements of graphic design
Tutor: Anna Yakimova

Лято’2010 Рехабилитация, игри и още нещо...

Лято’2010
Рехабилитация, игри и още нещо…
Отминаха горещите летни месеци. В сърцата и душите на децата и младежите с увреден слух оставаха спомените от рехабилитационните лагери на море и планина, които АРДУС организира традиционно всяка година.

Паметникъ 22.06.2010

На 22.06.2010г. в Младежки театър „Николай Бинев” с благотворителна цел беше представен спектакълът „Паметникъ”, по пиеса на Пламен Глогов.

Международна дейност

Асоциацията на родителите на деца с увреден слух:

 • участва в мегдународни проекти: SIGNAEUROPA I, II, III и IV.
 • реализира проекти с чуждестранно участие
 • успешно партнира с Ирландската организация на родителите на деца с увреден слух

FEPEDA Управителен съвет

Поредно заседание на Управителния съвет
Дарина ПАНТАЛЕЕВА
Състоя се на 23 и 24 юли в Прага. Присъстваха представители на 12 страни – Финландия, Австрия, Чехия, Естония, Франция, Германия, Ирландия, Испания, Швеция, Холандия, България и Косово. Част от участниците бяха в качеството си на наблюдатели.

Стаж в Ирландия

По споразумение за международен обмен с побратимената Ирландска асоциация на родителите на деца с увреден слух (DeafHear), след изпит по английски език организиран от АРДУС, за стаж в Дъблин от 4 август до 18 септември заминаха студентките Десислава Костова и София Калинова.