Детето ми е с увреден слух ами сега

Сияна-1-1

Много е важно да се знае, че намаленият слух води до:

 • Дефицит на вниманието.
 • По-късно проговаряне.
 • Слаба слухова памет.
 • Беден речник.
 • Аграматична реч.
 • Нагледно-образна памет.
 • Нагледно-образно мислене.
 • Малките частици на речта се изпускат при възприемане на свързаната реч.
 • Поведенчески особености / срамежливост, страх от говорене, агресия.
 • Проблеми с чуването и разбирането в шумна среда.
lichni-istorii-maria-yakimova-2

Как да постъпим, когато разберем,че детето ни не чува

При съмнение, че детето не чува, търсим аудиолог, който да изследва слуха на детето.
При отговор:„Да, детето Ви не чува”, МОМЕНТАЛНО започваме РЕХАБИЛИТАЦИЯ.
Eкипите в клиниките са тези, които ни помагат да изградим адекватна представа за бъдещето на детето ни. Те ни напътстват и реално оценяват нашите постижения.
Отговаряме си на въпроса „Как си представяме общуването с детето си?” (с реч, жестомимика или други средства)
С документите от изследването и още няколко бележки отиваме в социалната служба и пред ТЕЛК (цялата процедура отнема около месец).
Слагаме слуховия апарат и заедно се упражняваме да търсим звуци
Насочваме вниманието на детето към всеки по-силен звук от околната среда.
Наблюдаваме реакцията на детето за всеки един звук.
Записваме всяка реакция – ден, час, какво я е предизвикало, дали е съзнателна, може ли да се повтори или е било инцидентно.
Изграждаме навици за използване на слуховия апарат – слага се и се маха по едно и също време, и се оставя на едно и също място, когато не се ползва.
Срещаме се с родители и близки, за да обясним за проблема – призоваваме за търпение и деликатност, както и за подкрепа.
Ако сме отговорили, че искаме да комуникираме вербално – определяме конкретните цели – детето да чува, да говори, да разбира, да стане самостоятелен и независим човек след време.
Намираме специалист сурдопедагог или логопед, който да работи с детето в града, в който живее.
Набавяме минималното необходимо за начало на рехабилитацията. Закупуването на всички играчки, дрънкалки, помагала е излишно, ако не ги използваме по предназначение или изобщо не ги използваме.
gallery-fun-burgas-13

Необходимо е огромно търпение

 • Откриваме „помощници”, които да са до детето в моментите, когато нямаме възможност да работим с него: родители, близки, познати, рехабилитатори, ресурсни учители.
 • Работим целодневно, ежедневно, доколкото ни позволяват другите ангажименти (тях предварително сме ги определили – дали напредъкът на детето ни е по-важен или работата, удоволствията, семейните задължения или нещо друго).
 • Рехабилитаторите имат свои деца и не трябва да прехвърляме отговорността и за нашите върху тях. Представете си да обгрижвате повече от 300 деца, така както се грижите за Вашия наследник.
 • Задачите от рехабилитаторите изпълняваме една по една – когато сме сигурни, че сме изпълнили първата, минаваме към втората, третата и т.н. Постоянно преговаряме всяко предишно упражнение.
 • Когато имаме нужда от картинки, първият помощник е интернет. На http://krokotak.com/ има доста идеи, можете да търсите и в http://picasaweb.google.com
 • Изборът на изображения, обработката, разпечатването, изрязването и лепенето им върху картони е досадно, но не чак толкова.
 • Учим чрез картинките – на децата им е забавно да търсят, откриват и назовават предметите.
 • Когато къщата ни се препълни с картончета с картинки би трябвало вече да сме постигнали някакъв успех. Успех не е да „произведем” 6 големи кашона с картончета, а детето ни да може да покаже, произнесе, разбере какво има на съответното картонче.
 • Учим постоянно – навън, вкъщи, в автобуса, в асансьора – слушаме, броим, повтаряме, търсим еднакви по цвят предмети, издаваме звуци на животните, които виждаме около нас.
 • Водим дневник и събираме батериите от слуховия апарат или речевия процесор. Така виждаме успеха в материална форма.

Детето с увреден слух на детска градина/ училище

И с най-добър слухов апарат / кохлеарен имплант децата остават с 1-ва степен слухова увреда – чуват до 25 dB.

Адаптиране на педагогическия подход

За да имате успех в обучението на дете с увреден слух, трябва да познавате ПРОБЛЕМИТЕ, с които то често се сблъсква в учебния процес.

А ТЕ СА:

Неразбиране или трудно разбиране речта на учителя.
Неразбиране или трудно разбиране речта на детето от съучениците му.
Неразбиране на учебния материал, в следствие на: неразбиране на понятията, неразбиране на текстовете, неразбиране на текстови задачи.
Проблеми при диктовки.
Проблеми при четене на текстове.
Околният шум пречи още повече на разбирането.

Как да решите тези проблеми

В борбата си за преодоляване на проблемите опитайте следното:

 • Говорете бавно.
 • Повтаряйте казаното поне още веднъж.
 • Дайте допълнително обяснение при нужда.
 • Стимулирайте детето да говори ясно и да повтори казаното, ако не го разберете.

При проблеми с диктовките:

 • Предварително запознаване с текста и обяснение на непознатите думи.
 • Предоставяне на детето на текста за диктовка с пропуснати /познати/ думи.
 • Провеждане на диктовката от ресурсен учител, ако не може да се направи в клас.

При проблеми с непознаване на понятията:

 • Помощ от родител, като давате конкретни задачи.
 • Провеждане на диктовката от ресурсен
 • Помощ от ресурсен учител.

При проблеми с неразбиране на текстовете:

 • Предварително запознаване с текста /задача за родителите/.
 • Синтезиране на най-важното – ресурсен учител/ родител.
 • Задаване на въпроси към текста.
 • Възможност за онагледяване.

При проблеми с неразбиране на текстовите задачи

 • Онагледяване и тълкуване на задачите.

Подготовка за приемане на детето в детска градина или в училище

Скъпи учители, когато научите, че във Вашата група / клас ще има дете със слухови проблеми, не се отчайвайте.
Вие не сте сами!

Направете следното:

 • Предварително се запознайте с детето и с неговия проблем.
 • Информирайте децата от класа и ги запознайте с детето с увреден слух и слуховия апарат, който то използва.
 • Информирайте родителите на децата от класа, с цел помощ и съдействие в необходим момент.
 • Запознайте се с устройството на апарата и смяната на батериите му.

Организиране на образователната среда

Поставете детето на 1-ви / 2-ри чин, но ако то пожелае да се премести на по – подходящо място, дайте му тази възможност.
При възможност, с помощта на ръководството на детската градина / училището, осигурете FM система. Така детето ще може по-добре да възприема Вашата реч.

На кого да се обадим при необходимост или проблеми в обучителния процес

Специалисти УНГ – лекари, аудиолози, сурдопедагози, логопеди, инженери могат да Ви дадат професионални съвети и помощ.

1504 София, Бул. Данаил Николаев 26                    

УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”, УНГ ОТДЕЛЕНИЕ

Проф. Тодоров-хирург, Тел.: +359 2 9432 603       

Проф. Попова- аудиолог, Тел.: +359 2 9432 493

Доц. Върбанова- аудиолог, Тел.: +359 2 9432 350

1606 София, Бул. Георги Софийски 3                              

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ, УНГ ОТДЕЛЕНИЕ

Проф. Цветков-хирург, Тел.: +359 2 9225 801

Д-р Дончев- аудиолог, Тел.: +359 2 9225 801

Д-р Асенова- аудиолог, Тел.: +359 2 9225 801

Д-р Зеленска- аудиолог, Тел.: +359 2 9225 801

6000 Стара Загора, Ул. Дунав 1
МБАЛ „ТРАКИЯ ПАРК” , УНГ ОТДЕЛЕНИЕ
Доц. Руев-хирург, Тел. +359 42 602 738

1618 София, Ул. Ген. Стефан Тошев” 82
СПЕ ЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ „ПРОФ. Д-Р ДЕЧО ДЕНЕВ”
Тел.: +359 2 8556117,
e-mail: DEAFSCHOOL@MAIL.BG

1000 София, Ул. Денкоглу 12-14, офис 509
Асоциация на родителите на деца с увреден слух
Тел. +359 2 987 2646,
e-mail: info@ardusbg.com