• hear-me-1
  • hear-me-2
  • hear-me-3
  • hear-me-4
  • hear-me-5
  • hear-me-6
  • hear-me-7
  • hear-me-8

Чуй ме! Кампания

Кампания в подкрепа на хората с увреден слух

Ние, Асоциация на родителите на деца с увреден слух (АРДУС), сме обединени около мисията да помогнем на нашите деца, членове на семейства или просто приятели с увреден слух да намерят своето достойно място в обществото.
Пътят, който извървяхме сами ни показа, че това да си различен е чест, призвание и не на последно място споделеност.

Вдъхновени от нашия 20 годишния опит, ние реалзираме информационната кампания „Чуй ме“ в подкрепа на проекта „От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух”

Кампанията Чуй ме! се реализира в подкрепа на хората с увреден слух. По забавен начин, ние целим да покажем най-често срещаните митове за слуховоувредните и техния свят. Кампанията е част от проект „От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

А защо да ни чуете? Защото комуникацията е на първо място желанието да бъдем разбрани, да разберем човека с когото общуваме и да споделим преживявания, мисли, идеи. Защото никога езикът на общуване не е бил пречка, и просто говеренето не е било споделяне. Защото единственото нещо, което не могат хората с увреден слух е да чуват…

Как да участвам? Свържете се с нашите Центрове за подкрепа и дайте работно място на човек с увреден слух, а ние ще ви подкрепим с консултанти съпътстващи дейността, с подходяща социална програма покриваща разходите по заплащането, с подбор на служител, който сте очаквали.

Контакти 
Център за подкрепа град София
Ул. Иван Денкоглу 12-14, етаж 5
02 987 26 46

Център за подкрепа град Пловдив
Grand Mall, ул. Капитан Райчо 56
+359 32/ 26 09 58
info@ardusbg.com
Включете се с работно място или споделете банера.

Настоящията кампания е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Асоциация на родителите на деца с увреден слух носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика