Обикновени деца с необикновен слух

Една кампания на АРДУС и Интервюто по проект Обикновени деца с необикновен слух“, финансиран от Агенцията на хората с увреждания.

Основната цел на проекта е реализирането на информационна и PR-кампания, насочена към промяна на обществените възприятия спрямо възможностите на децата и младежите с увреден слух.

В проекта активно участват седем деца и младежи от цялата страна, с различна степен на загуба на слуха и различен вид на слухопротезиране, които споделят с нас личните си истории и трудностите, през които са преминали.

Настоящият проект се осъществява с безвъзмездната подкрепа на Виктория Терзийска – вокал на група „Мастило“ и водеща в канала O’Viky.

Заснетото авторско видео „Обикновени деца с необикновен слух“  се разпространява в канала-медия на Виктория Терзийска, както и в медиите на Интервюто и във всички социални медии на АРДУС.