Контакти

Контакти

гр. София, България ул. "Денкоглу" 12 - 14, ет. 5, офис 514

Данни за фактура:

Сдружение "АРДУС"
ЕИК 121271098, /не е рег. по ДДС/
гр. София, ул. "Иван Денкоглу" № 12-14
МОЛ: Мария Кръстева
Получател: името на детето / ученика / студента / рехабилитатора

Банкова сметка:

Банка ДСК ЕАД
IBAN: BG 47 STSA 93000001 433 777

Форма за контакти

Моля, попълнете задължителните полета отбелязани с *.
Център за подкрепа и консултации на деца и младежи с увреден слух и техните семейства:
София, ул. „Иван Денкоглу“ 12-14, ет.5