Партньори

„Асоциация на родителите на деца с увреден слух” изказва своята благодарност към всички ДОБРОТВОРЦИ за оказаната подкрепа