1997

Развитие на умения за взаимопомощ между родители на деца с увреден слух с цел оцеляване и излизане от социална изолация

Развитие на умения за взаимопомощ между родители на деца с увреден слух с цел оцеляване и излизане от социална изолация

Водеща организация: АРДУС Финансиране: Фондация "Развитие на гражданското общество" Партньор: Център за работа с деца - Възраждане Продължителност: 12 месеца