Развитие на умения за взаимопомощ между родители на деца с увреден слух с цел оцеляване и излизане от социална изолация

Водеща организация: АРДУС

Финансиране: Фондация „Развитие на гражданското общество“

Партньор: Център за работа с деца – Възраждане

Продължителност: 12 месеца

Място на изпълнение: гр.София

Като първи проект, той бе осществен от Асоциацията с много ентусиазъм и огромно желание. Първоначалните цели и задачи бяха реализирани и разширени максимално. Екипът, работещ по проекта, се вслушваше в желанията на всички участници и разшири максимално предварителните рамки. Работата вървеше в три направления:

Работа с родители – семинари, тренинги, работни срещи.
Работа с деца – разкриване и развитие на творческите възможности на децата.
Социална работа – благотворителни концерти и предоставяне на персонални хранителни пакети.
Обхванати бяха семейства с деца на различна възраст и учещи в масови и специални учебни заведения. Интересът беше изключително голям. Темите за семинарите бяха актуални, интересни и необходими. Лекторите бяха внимателно подбрани. Хората оцениха предоставената им възможност да се срещнат, да обменят опит, да създадат нови приятелства – лични и между децата им.

Благотворителните концерти по случай Международния ден на глухите и Международния ден на инвалидите бяха с участието на деца от всички училища, приятелите ни от Центъра за работа с деца и много известни гости: политици и шоу – звезди. Набраните средства бяха предоставени на деца без родители.

Работата с деца се осъществяваше с помощта и желанието на преподавателите от Център „Възраждане“. Заниманията по изобразително изкуство и театър поставиха едно добро начало. Изложбата на детски произведения показа, че сме на прав път.

Най-светлият лъч от този период е пантомимната група, създадена като на шега и спечелила 4 златни медала само за половин година работа.

По проекта бяха закупени и учебни пособия и хранителни пакети за децата от всички специални училища и за деца от общообразователни училища.