2001

Извънучилищните дейности – алтернативна форма за достъп до образованието на хората с увреждания в интегрирана среда

Извънучилищните дейности – алтернативна форма за достъп до образованието на хората с увреждания в интегрирана среда

Водеща организация: АРДУСФинансиране: фондация "Отворено общество"Продължителност: 10 месецаМясто на изпълнение: гр.СофияОсновните направления, включени в този проект бяха компютърното обучение, изобразителното изкуство, английски език.