Извънучилищните дейности – алтернативна форма за достъп до образованието на хората с увреждания в интегрирана среда

Водеща организация: АРДУС

Финансиране: фондация „Отворено общество“

Продължителност: 10 месеца

Място на изпълнение: гр.София

Основните направления, включени в този проект бяха компютърното обучение, изобразителното изкуство, английски език. Опитът на Асоциацията показва, че тематично провежданите обучения се посрещат с огромен интерес. Фактите потвърждават това – в заниманията се включиха значително повече деца от първоначално предвидените. Компютърното обучение. Освен, че е модерно и актуално Компютърното обучение предоставя нови възможности за изява, реализация, комуникация на слухоувредените деца и младежи. Провежда се на модули – начална компютърна грамотност, текстообработка, електронни таблици, графични програми, интернет, създаване на web страници. Всички бяха посрещнати със значителен интерес. Постигнати бяха трайни знания и умения.

Изобразителното изкуство. Не е тайна, че тази дейност изисква наблюдателност и е характерна за хората с увреден слух. Заниманията по проекта имат за цел да развиват уменията на децата, да ги подготвят за конкурси в училищата с рисуване.

Английски език – езикът на компютрите, на интернет. Особено необходим в наши дни за сърфиране, за кореспонденция, за комуникация.

Плод на този проект е залата на АРДУС за компютърно обучение, оборудвана с 4 компютъра, модем, скенер и принтер и настоящата web –страница.