Международен проект: Семейна подкрепа и социална среда – SIGNAEUROPA IV

Водеща организация: АРДУС

Финансиране: Програма Младеж

Със съдействието на:

  • Община Сливен,
  • хотел „Империя“,
  • фирма „Градус“ АД,
  • ЕТ „Евстати Димитров“,
  • „Екшън Аквапарк“.

Патрон на срещата: г-н Йордан Лечков – кмет на град Сливен

Продължителност: 24 – 31 юли 2006

Място на изпълнение: гр. Сливен

От 24-ти до 31-ви юли 2006 г. в град Сливен Асоциацията на родителите на деца с увреден слух (АРДУС) реализира международен проект с участието на младежи с увреден слух от Испания, Италия, Естония, Финландия и България. Тази среща бе пореден етап от международен обмен в рамките на проект SIGNAEUROPA.Той започна през 2002 г. в град Бургос, Испания. През 2003 година домакин на срещата бе родителската организация в град Катания, Италия, а през 2004 – град Талин, Естония. Трите срещи бяха реализирани с подкрепата на Европейската общност и националните агенции на програма “Младеж” за всяка страна участничка. Испанската организация получи специална награда от Брюксел за реализирания успешно проект през 2002 година.

 Управителният съвет на АРДУС взе решение да продължи тази инициатива и да изпълни поетите в Естония ангажименти. На 2.02.2006 г. бе подписан договор с програма „Младеж“ за международен младежки обмен на тема „Семейна подкрепа и социална среда“, който се реализира с подкрепата на Европейската общност и програма „Младеж“. Целта на проекта бе да се запознаем с условията, в които живеят младежите с увреден слух в различните страни, да разискваме мястото на семейството, роднините и приятелите в техния живот, да обсъдим ролята на организациите, занимаващи се с хората с увреден слух.

Проектът ни даде възможност да придобием знания за начините на общуване на различни обществени места (банки, театри,болници и т.н) в страните участнички. Чрез сравнителен анализ и обмен на информация обогатихме представите и опита си при решаване на различни проблеми.

Реализирането на проекта допринесе за бъдещото ни развитие като граждани на Европа със самосъзнание за сътрудничество и солидарност, без значение на раса, вероизповедание и увреждане. Нашите приятели от Испания, Италия, Естония и Финландия ни гостуваха и заедно с всички участници от България в предишните издания на проекта, можаха да дискутират по избраната от самите тях тема за социалната среда и семейната подкрепа, обмениха опит, обогатиха познанията си и се запознаха с богатото историческо минало и красотата на нашата страна.

 В срещата взеха участие 63 младежи с увреден слух на възраст от 15 до 25 г. , ръководители на групите и жестомимични преводачи.