Базисни Умения за преКВАлификация и Реализация на пазара нa труда на хора с увреден слух – БУКВАР – 2007

Водеща организация: АРДУС

Финансиране: Агенция за хората с увреждания

Продължителност: 5 месеца

Място на изпълнение: гр.София

Основната цел на проекта беше чрез обучение, рехабилитация и мотивация да се повиши „социалния капацитет”, адаптивността и трудовата мобилност на хора с увреден слух в алтернативни сфери на пазара на труда, изискващи административни компетенции и интелектуален труд.

Резултатът от организираното в рамките на проекта обучение повиши нивото на владеене на английски език, който се е превърнал в задължителен елемент от изискванията за почти всяка обявена позиция за работа. Организираните курсове дадоха предимства на бенефициентите като се наблегна на речевата рехабилитация, посредством която  се отчете и едно по-добро умение за устно изразяване на английски език. Последното трябва да се разглежда като сериозен принос на проекта с потенциал за мутиплициране, тъй като основната част от подобни курсове се водят по неадаптирани системи, без консултации със сурдопедагог и/или рехабилитатор.