Нови начини за рехабилитация на тежко чуващи деца и деца с кохлеарни имплантати „Остави ме на небето“ – 2007 година

Водeща организация: Viva integratives kinder theater, Виена и Столична община

Партньор: АРДУС

Финансиране: Столична Община

Финансова подкрепа от:

Общинска Банка АД,
СИМЕНС ЕООД
ЕТ „Анка“,
Фирма „Славина“,
ЕТ „Мебос“,
„Сентилион ООД“.
Проектът се реализира със съдействието на:

Австрийския социален аташе в България г-н Оливер Хилер
Национален студентски дом;
Младежки театър „Николай Бинев“
Продължителност: 11 месеца

Място на изпълнение: гр.София

В рамките на проекта 22 деца на възраст от 8 до 15 г, от които половината с увреден слух., живеещи на територията на гр. София, участваха в подготовката на театрална постановка, която имаше четири представления на сцената на Младежкия театър „Николай Бинев” през октомври месец. С децата се работи по системата на Станиславски, съчетана с педагогически и актьорски похвати, тъй като слухът се развива благодарение на музика, ритмика и на специализирани упражнения. Особено внимание бе обърнато на техниката на говора. С децата работиха актьори, логопеди, музиканти, сурдопедагози и хореографи, които развиват тази техника.

Основната му цел бе прилагане на нови методи в рехабилитацията на тежко чуващи деца и деца с кохлеарни имплантати с оглед на по-доброто им интегриране. Идеята бе децата първо да се научат да говорят (да избегнат ползването на езика на жестомимиката), общуват и комуникират, да придобият полезни навици и умения, да могат да поемат отговорност, да им се създаде самочувствие на пълноценни граждани и да бъдат забелязани от обществото.

Проектът постигна целите си за  промяна на обществените нагласи спрямо целевата група и повишаване на възможността за адаптация на децата.