Интерактивни образователни техники за повишаване на езиковата култура в интегрирана среда на деца с увреден слух – Патиланско царство

Водеща организация: АРДУС

Финансиране: грантова програма на М-Тел

Със съдействието на Сентилион ООД

Продължителност: 6 месеца

Място на изпълнение: гр.София

АРДУС започва реализация на проект „Интерактивни образователни техники за повишаване на езиковата култура в интегрирана среда на деца с увреден слух – „Патиланско царство”, финансиран по грантовата програма на М-Тел, която през 2010 година защитава езиковата и социална грамотност, като част от цялостната политика на телекома в подкрепа на образованието.

Целта на проекта е обогатяване на езиковата култура и ниво на грамотност, повишаване на самочувствието при вербално изразяване чрез интерактивна театрална методика и създаване на интеграционна среда, в която деца със слухово увреждане да се учат и забавляват заедно със свои чуващи връстници. В две интегрирани учебни групи – театрална и по български език – ще бъдат включени общо 35 деца с и без увреден на възраст 8- 13 години.

Децата участници в театралните занятия ще подготвят спектакъла „Патиланско Царство” с професионалната подкрепа на театрална школа МОНТФИЗ и художествен ръководител Мила Коларова, който ще бъде представен на сцената на Младежки Театър „Николай Бинев”.

Занятията по български език, под ръководството на Венета Василева, ще бъдат поднесени чрез творческа провокация на децата. Децата ще разработят по нетрадиционен начин, като колажи от текстове и рисунки, свои произведения. Така по непринуден начин ще поработят върху някои основни теми, като правопис, структура на текст, създаване на устен и писмен текст. В края на занятията ще представят своя изложба.

Целият обучителен процес ще бъде съпътстван от слухово-речеви рехабилитатори, асистент–актьори и други специалисти.