2011

Проект – Nothing is Impossible – Vocational Training and Mobility for Hearing Impaired Young People

Проект – Nothing is Impossible – Vocational Training and Mobility for Hearing Impaired Young People

 Проект "Nothing is Impossible – Vocational Training and Mobility for Hearing Impaired Young People", финансиран от Програма "Учене през целия живот", секторна
Проект VIOLET: Let Violence Go!

Проект VIOLET: Let Violence Go!

   http://projectviolet.eu/Насилието над деца и помежду им е един от най-сериозните феномени на днешното общество.  Ежедневно четем в пресата за случаи
Проект Живей в зелено

Проект Живей в зелено

  Международен младежки обмен по програма  “МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ”Период на провеждане 25 юни - 2 юли 2011Място на изпълнение: МальовицаТемата на проекта „Живей в зелено” е създаването