Проект Живей в зелено

  

Международен младежки обмен по програма  “МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ”
Период на провеждане 25 юни – 2 юли 2011
Място на изпълнение: Мальовица

Темата на проекта „Живей в зелено” е създаването на възможност за себеизява и опознаване на нова култура, както и стимулиране развитието, социалното включване и активно участие на младежи с увреден слух вобществото посредством организирането на младежки обмен на тема опазване на околната среда, алпинизъм и планинарство.

Проектът представлява двустранен обмен, в който ще участват общо 16 младежи по 8 от България и Испания на възраст между 18 и 30 год., с различна степен на увреден слух. Всяка от групите ще има по двама лидери-водачи – по един мъж и една жена, както и съпътстващ жестомимичен преводач, който владее английски език и ще улеснява процеса на общуване между двете групи.

Обменът е с продължителност от една седмица и ще се състои в края на месец юни 2011 година в Централната планинска школа «Мальовица», в България. Сред основните теми, които младите хора от двете държави ще обсъждат са опазване на околната среда, планински туризъм, ориентиране, познаване на биоразнообразието, оказване на първа помощ. Обучителната част от програмата ще се води от опитни планински водачи и ще се основава на принципите на неформалното образование и активното участие на младежите в занимания и спорт на открито.