Проект – Nothing is Impossible – Vocational Training and Mobility for Hearing Impaired Young People

 

Проект „Nothing is Impossible – Vocational Training and Mobility for Hearing Impaired Young People“, финансиран от Програма „Учене през целия живот“, секторна програма Леонардо До Винчи, дейност „Мобилност“.
Основна цел на проекта е повишаване качеството на социалното включване на хората с увреден слух на пазара на труда и техния “социалния капитал”, посредством практическо обучение за придобиване на умения в реална бизнес среда.
Настоящият проект на „Асоциация на родители на деца с увреден слух“ си поставя като основна задача да създаде възможност за натрупване на реален професионален опит за младежи със слухово увреждане чрез мобилност в сродни НПО в Ирландия и Италия, част от FEPEDA. Два потока с по трима участници ще бъдат подбрани сред младежите в АРДУС съобразно договорения профил на стажантите с колегите от Ирландия и Италия. Всеки поток ще се придружава от лице, което ще има за цел да наблюдава, подкрепя и съдейства на младежите за тяхното пълноценно трудово представяне.
Мобилността е с продължителност от 4 седмици и ще се проведе в два паралелни потока през есента на 2012 г. (предварително коментираният период на обмен е 03-30.09.2012г.) в гр. Дъблин, Ирландия и гр. Генуа, Италия.
Одобрените участници ще преминат през чуждо езикова /английски и италиански език/, педагогическа и културна подготовка.