2012

Проект Nothing is Impossible – Vocational Training and Mobility for Hearing Impaired Young People

Проект Nothing is Impossible – Vocational Training and Mobility for Hearing Impaired Young People

  Проект "Nothing is Impossible – Vocational Training and Mobility for Hearing Impaired Young People", финансиран от Програма "Учене през целия живот",
VIOLET

VIOLET

  http://projectviolet.eu/Насилието над деца и помежду им е един от най-сериозните феномени на днешното общество.  Ежедневно четем в пресата за