2013

Проект “От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух”

Проект “От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух”

  Обща информацияНа 1-ви февруари Асоциация на родителите на деца с увреден слух стартира изпълнението на проект BG051PO001-5.1.05-0011-С0011 “От теб зависи!
Проект Включващо обучение

Проект Включващо обучение

Асоциация на родителите на деца с увреден слух е партньор по проект BG051PO001-4.1.07„Включващо обучение” 2012 – 2014 г., Дейност 5 -