2014

Проект „Съпричастност”

Проект „Съпричастност”

През 2013 г. АРДУС стартира проект "От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух", финансиран