2015

Проект „Градски диалози“

Проект „Градски диалози“

Асоциация на родителите на деца с увреден слух реализира проект „Градски диалози“ с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания и с подкрепата
Sofia Fun Fest

Sofia Fun Fest

19 септември (събота) 2015г. в Sofia Ring Mall се случи проектът Sofia Fun Fest - Фестивал за спорт и изкуство.Овен забавление и интересни игри
Проект „Включващо обучение”

Проект „Включващо обучение”

Асоциацията на родителите на деца с увреден слух е партньор на Министерство на образованието и науката по проект BG051PO001-4.1.07, „Включващо