2016

Проект „Палечка“

Проект „Палечка“

Проект „Палечка” се реализира от АРДУС и е финансиран от Агенцията за хората с увруждания към МТСП.Основната цел на проекта е
Младежки обмен

Младежки обмен

В периода 26 август - 2 септември, АРДУС бе домакин на международен младежки обмен "Цвят на живота", реализиран по програма Еразъм.