Международен младежки обмен в Cluj-Napoca

В началото на април се проведе международен младежки обмен „Разбиране на различието зад неизказаните думи“ в Клуж-Напока, Румъния по програма Еразъм. В проекта си партнираха организации от Румъния, Полша, Португалия, Албания и България.

Целта на проекта бе да се преодолеят бариерите на междукултурната комуникация, пред които са изправени младите хора със и без увреждания на слуха и които съществуват в различните страни.

АРДУС бе единствената организация, която успя да се представи с група изцяло от младежи с увреден слух, в това число лидерът на групата и преводачът. Убедени сме, че пътят на младежите, в които инвестираме и овластяваме, е точно този!

За нас беше чест!