Национално социологическо проучване

 

Целта на Националното социологическо проучване е, стъпвайки на емпирични данни и анализ, да изследва потребностите на хора с увреден слух и техните семейства относно текущото състояние и възможности за социална интеграция чрез трудова заетост, достъпност при продължаващо образование, удовлетвореност от услугите, предлагани в общността и достъпност до съвременни технологии при слухопротезиране.

За да намери отговор на тези въпроси, АРДУС, в партньорство с доказани специалисти и заинтересовани страни, се обърна към над 500 представители на целевите за изследването групи от цяла България.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА МЕТОДОЛОГИЯ

Тип на проучването: количествено

Метод за събиране на данни: онлайн анкета със специализирана система и интервюта с асистирана  специализирана помощ за попълването на отговорите. Съдействието е както на технологично, така и на когнитивно ниво

Целеви групи: лица с увреден слух, в това число младежи над 16 години, както и семейства, в които се отглежда дете и/или има член с увреден слух

Обем на извадката: n=518

Обхват: национално представително проучване

Период на провеждане: м. март-април 2021 г.

ТЕМАТИЧНИ ГНЕЗДА

  • Профил на анкетирания
  • Слухопротезиране
  • Рехабилитация
  • Образование
  • Трудова заетост
  • Достъпна среда
  • Коментари и препоръки