Проект „Пътят на будителите“

Проект „Пътят на будителите“ – лятно образователно училище за деца и младежи с увреден слух“ се реализира от АРДУС и е финансиран от Агенцията за хората с увреждания.

Основната цел на проекта е да повишим възможностите за социалното включване на деца и младежи с увреден слух и да създадем предпоставки както за развиване на техния личен капитал, така и да допринесем за промяна на обществената нагласа спрямо хората с увреждания.

 Дейностите в проекта включват деца от различна възраст, с различна степен на слухова загуба и вид на слухопротезиране от различни краища на България.

По време на проекта 24 деца и младежи ще опознаят родните места на Левски, Ботев и Вазов и ще научат повече за делата им. Участниците ще посетят родната къща на големия български писател Иван Вазов, Девическото (Радино) училище, Сопотския манастир Възнесение Христово, който е свързан с творчеството на Иван Вазов, живота на Васил Левски и Тодор Каблешков, къща-музей на Христо Ботев, Даскал Ботевото училище, къща-музей Васил Левски, Бухалов хан и Патева къща.

В следобедните часове ще се провеждат обучителни занятия ръководени от преподавател по български език и от слухово-речеви рехабилитатор. Чрез интерактивни обучителни модели ще затвърдят наученото по време на посещенията на национално историческите обекти, ще развиват на активния и пасивния си речник, ще работят върху подобряване на комуникативните си умения.

Ще се организират арт работилници, по време на които, децата и младежите  ще овладеят нови знания, ще покажат своите и умения, създавайки прекрасни пана и картини от различни материали.