Архив 2006 – Секция АКТУАЛНО

ПОКАНА

На 11 ноември 2006г. /събота/, Националният военноисторически музей организира безплатно посещение за всички членове на АРДУС. 
От 14.00 ч. ще бъде осигурен екскурзовод и жестомимичен превод. 
Сборен пункт 13.45ч. пред централния вход на експозицията. 
Музеят се намира на ул. Черковна № 92. Можете да използвате автобусни линии №72, №9, №120,№313 и трамвайна линия №22.

Какво ще видите?

УС на АРДУС 
материалът е публикуван на: 27.10.06 г.

СЪОБЩЕНИЕ – Курс по жестомимика за родители

УС на АРДУС уведомява своите членове, че започва курс по жестомимика за родители. Заниманията ще се провеждат в голямата зала на СГБ, в понеделник и сряда от 18.00 до 20.00 часа.

За повече информация и записване на тел: 02 987 26 46

УС на АРДУС 
материалът е публикуван на: 24.10.06 г.

СЪОБЩЕНИЕ – Обучителен семинар на тема: „Възможности за финансиране и разработване на проекти“ за родители и съпътстващи занимания за деца и младежи

УС на АРДУС съобщава, че организира обучителен семинар на тема: „Възможности за финансиране и разработване на проекти“. 
Семинарът ще се проведе на 2 и 3.12.2006г. в кв. Банкя. 
Такса за участие: 10 лв. за родител
Брой участници в обучението: 40
В семинара могат да се включат деца и младежи, за които ще има съпътстващи занимания и игри. 
Срок за регистрация:17.11.2006 г. 
АРДУС поема 50% от пътните разходи на участниците – родители от страната.

Схема на пристигане:
София, център: метростанция „Сердика“, метростанция „Сливница“, автобус № 42 за Банкя.

Програма на семинара

Заявка за участие

Записване

УС на АРДУС 
материалът е публикуван на: 22.10.06 г.

СЪОБЩЕНИЕ -Рехабилитация на слуха и говора и подпомагане по учебни предмети

УС на АРДУС уведомява своите членове, че продължават индивидуалните часове по рехабилитация на слуха и говора и подпомагане по учебни предмети, както и извънкласните дейности: компютри, английски език, модерни, спортни и народни танци и др.

Срок за подаване на молби:20.10.2006 г.

Учебни пособия ще се раздават от 20.09 до 20.10.2006 г. в офиса на организацията.

УС на АРДУС 
материалът е публикуван на: 24.09.06 г.

СЪОБЩЕНИЕ – Учебни пособия

УС на АРДУС уведомява своите членове, че за учебната 2006/2007 година всеки ученик или студент ще има възможност да закупи учебници или учебни пособия в размер на:

25 лв. – за ученици от 5-ти до 8-ми клас

30 лв. – за ученици от 9-ти до 12-ти клас и студенти

За закупените материали трябва да се представи фактура с подробно описание на закупените учебници или пособия и попълнени всички реквизити в срок до 30.10.2006г.

Данните на организацията са: 
АРДУС 
гр. София, ул. „Денкоглу“ 12-14 
БУЛСТАТ 121271098 
Дан.№ 2221110652 
МОЛ Мария Кръстева 
Получател: Името на детето

Децата от 1-ви до 4-ти клас, от детските градини и ясли ще могат да получат материали в офиса на организацията след 15 септември 2006г.

УС на АРДУС 
материалът е публикуван на: 24.08.06 г.

SIGNAEUROPA IV – международен младежки обмен в гр. Сливен 24 юли – 31 юли 2006 г.

Изпълнявайки поетият ангажимент в Естония през 2004 г., Асоциацията на родителите на деца с увреден слух (АРДУС) организира и успешно осъществи четвъртата част от стартиралия през 2002 г. в Испания проект SIGNAEUROPA I. Този проект се реализира с помощта на Европейската общност, като част от програма “Младеж”, със съдействието на Община Сливен и под патронажа на кмета на града. В проекта участваха младежи от пет държави – Италия, България, Испания, Финландия и Естония.

Темата на проекта Семейна подкрепа и социална среда е била избрана при провеждането на SIGNAEUROPA IІІ в Естония. Участниците в третата част на SIGNAEUROPA са били единодушни в решението си по отношение необходимостта от обсъждане на международно ниво.на тази тема, която вълнува всички младежи с увреден слух, независимо от националната им принадлежност.

За да бъдем в унисон с желанието на участниците, ние се постарахме да засегнем важни въпроси, които са част от комуникацията в обществото, като не пренебрегнахме важната роля на семейството и неговите членове в живота на индивида.

През седемте работни дни се проведоха важни и интересни дискусии, уъркшопи, а някои дни бяха посветени на опознаването на културата и историческото наследство на България. Участниците в проекта се докоснаха до историята и културата на България в Националния исторически музей в град София, къщите – музеи и религиозни храмове в градовете Котел и Жеравна. Видяха и един от съвременните български курорти – Слънчев бряг. Организирана бе разходка и до забележителните природни творения в града-домакин – Сливен.

Основните теми на дискусиите бяха:

1.   Аз и моето семейство.

2.   Семейна подкрепа.

3.   Социална среда – глухият човек в обществото.

4.   Родителски организации.

5.   Приятелство и взаимопомощ.

Всяка от темите бе представяна на участниците по различен начин, като активността им бе насърчавана чрез използване на много визуални материали, драма – методи, психологични подходи и др. В резултат на това се получиха интересни фотопостери; интригуващи дискусии и табла, представящи мнението на участниците. При засягане на по-лични теми анонимността на участниците бе гарантирана, без това да пречи всеки да представи собственто си мнение и становище по проблема.

Много от участниците се интересуваха от помощта, оказвана от държавата на лицата със слухови нарушения – слухови апарати, кохлеарни импланти, рехабилитация, преводачи и т. н. Направиха се важни сравнения между петте държави по отношение на този проблем.

От участници от всички страни се предлагаха за обсъждане и сравнение интересни и важни за живота на младите хора въпроси – продължаване на обучението във висше учебно заведение, подходящи специалности и професии, намиране на подходящо място за професионална реализация и др.

Водени от темата на деня, младежите показаха интереса си към живота и начините на общуване на своите връстници в условията на средата от чуващи и глухи хора. Много от тях демонстрираха своята принадлежност към обществото на глухите хора, където се чувстват по-комфортно в сравнение с това, съставено от чуващи членове. Някои от важните фактори, обуславящи този избор и изтъкнати от участниците, бяха еднаквото средство за комуникация, липсата на бариери в процеса на общуване и споделянето на еднаквите проблеми, свързани с липсата на слух в една или друга степен.

Изхождайки от най-близката и първа социална среда – семейството, в програмата бе предвидено разширяването на личния опит на индивида, преминаването към приятелските кръгове и достигането до общуване и вграждане в обществото. Много от участниците споделиха преживявания и положителни емоции.

Интересни бяха коментарите по отношение на семейната подкрепа – къде всеки от участниците е намерил разбиране и съдействие за осигуряване на по-добър живот или напротив – не е бил разбран и приет сред най-близките си. Тази тема бе свързана логично с темата за приятелството и оказването на взаимопомощ (а не помощ!), която също се оказа много адекватна и близка на младите хора с увреден слух.

Родителските организации, като източник на помощ и съдействие на младежите с увреден слух, бяха обсъдени в детайли. Оказа се, че във всяка държава има такива организации, посветили дейността си на оказване на помощ в процеса на рехабилитация и социална интеграция на децата с увреден слух. Сравниха се дейностите, които са основни за организациите в различните държави.

Вечерите бяха посветени на представянето на всяка държава – участник. Използвани бяха театралното, пантомимичното и филмово изкуство. Интересно е да се отбележи, че в представленията на всяка от групите се откриваше дълбок замисъл, воалиран в различни символи и представен двусмислено на аудиторията. Предстои създаването на CD-ROM от дейностите по проекта.

Светослава Съева 
Ръководител на българската група и преводач


материалът е публикуван на: 10.08.06 г.

СЪОБЩЕНИЕ – ПЛАЖ

Бойко Борисов ще открие воден празник в „Люлин бийч”

Кметът на Столична община г-н Бойко Борисов ще открие воден празник за хора с увреждания и цялата общественост под мотото „Да се веселим заедно” в плувен комплекс „Люлин бийч” от 11.15 ч. на 14.08.2006 г. В програмата ще участват курсисти от СУПЗ „Княз Борис” I и групата на Тодор Трайчев с изпълнение на популярни песни и танц.

Празникът ще продължи през целия ден и е отворен за всички желаещи да се включат в него. „Трябва да се приключи с практиката да се правят неща само за хора с увреждания. Целта е те да бъдат интегрирани в обществото, а не да се събират само помежду си. Когато в публичното пространство се говори за хора с увреждания, акцентът винаги се слага на проблемите, на трагичния аспект, но монетата има две страни, защото тези хора обичат също да се забавляват, да танцуват, те имат интереси и хобита както всички останали хора. Затова поканата е към всички желаещи – за да се веселим заедно”, каза зам. кметът на СО по „Здравеопазване, социални дейности и интеграция на хора с увреждания” г-жа Ирина Папанчева.

Спонсори на празника са „Кооперация Христо Ников”, фирма „Пендор АД”,…..

По инициатива на управителя на „Люлин Бийч” г-н Юлиян Тодоров хора с увреждания ще могат да посещават комплекса безплатно всеки понеделник до края на летния сезон.

Желаещите да се възползват от предложението трябва да носят карта за градски транспорт, която да покажат на пропуска, а за придружителите на нуждаещите се от асистиране входът ще бъде намален от 6 на 3 лв. Влизането в комплекса ще се осъществява през служебния вход, който е снабден с рампа. Спасител ще отговаря за безопасността на хората с увреждания, като в тези дни басейнът ще продължи да бъде отворен и за цялата общественост. След 18.30 ч. посетителите ще могат да остават на партита, като музиката ще бъде съобразена с всяка възраст и вкус.

Промоцията влезе в сила от 07.08.2006 г. Плувен комплекс „Люлин beach” се намира до Кооперативния пазар в „Люлин 6” на бул. „Джавахарлал Неру”.

УС на АРДУС 
материалът е публикуван на: 10.08.06 г.

СЪОБЩЕНИЕ – ЛАГЕРИ 
УС на АРДУС организира летни рехабилитационни лагери.

На море, в гр. Приморско – хотелски комплекс ”Черноморец” от 28 август до 4 септември 2006г. 
Цена за 7 дни – 147 лв. 
Капаро – 50 лв. на човек.

На планина, в с. Огняново – от 12 август до 18 август 2006г. 
Цена за 7 дни – 135 лв. 
Капаро – 35 лв. на човек.

Цената включва седем пълни пансиона с включени курортна такса и медицинска застраховка. АРДУС поема част от разходите на децата и младежите с увреден слух. Допълнителна информация на тел.987-26-46.

Краен срок за записване и внасяне на капарото е 30.06.2006г., а на цялата сума до 20.07.06г.

УС на АРДУС 
материалът е публикуван на: 7.06.06 г.

дата: 2010-12-02