Архив 2008

Архив 2008 – Секция АКТУАЛНО

СЪОБЩЕНИЯ

УС на АРДУС информира своите членове, че:

1. На 20.12.08г. от 10.30 часа в зала 1 на СГБ, етаж 3 ще се проведе семинар за младежи над 16 години на тема „Как да направим общуването по-ефективно“.

2. На 20.12.2008г. от 16.00 часа в зала МТИ на Национален дворец на културата ще бъде представен детски коледен спектакъл „Чудесата са сред нас“ с участието на тежкочуващи деца и деца с кохлеарни импланти.

3. На 20.12.2008г. от 19.00 часа в хотел „Шипка“ ще се проведе коледно тържество на АРДУС за родители и деца. Такса за участие на родител – 10 лв.

Моля, всички желаещи да потвърдят своето участие до 30.11.2008г в офиса на организацията. АРДУС поема разходите за една нощувка в хотел „Шипка“ на участниците от страната.
Телефон за информация: 02 / 987-26-46

УС на АРДУС
материалът е публикуван на: 06.11.08 г.

ПОКАНА

“РОДЕНИ В БЪЛГАРИЯ!” / специален концерт /

УС на АРДУС
материалът е публикуван на: 25.09.08 г.

Лагери 2008 г.

Прочетете актуалната информация в рубрика „Дейности“ и се включете в новата фотогалерия на АРДУС

УС на АРДУС
материалът е публикуван на: 11.09.08 г.

СЪОБЩЕНИЯ

1. Индивидуални часове по рехабилитация на слуха и говора и подпомагане по учебни предмети

УС на АРДУС уведомява своите членове, че продължават индивидуалните часове по рехабилитация на слуха и говора и подпомагане по учебни предмети. Всяко дете има право на 10 часа за периода октомври – декември 2008г. Очакваме вашите заявки до 15 октомври 2008г.
Молим да се предадат в офиса справките за всички проведени до сега часове.

Образец – справка

2. Учебни пособия
УС на АРДУС уведомява своите членове, че за учебната 2008/2009 година всеки ученик или студент ще има възможност да закупи учебници или учебни пособия в размер на:

30 лв. – за ученици от 1-ви до 7-ми клас
50 лв. – за ученици от 8-ми до 12-ти клас
60 лв. – за студенти

За закупените материали трябва да се представи фактура с подробно описание на закупените учебници или пособия и попълнени всички реквизити в срок до 30.10.2008г.

Данните на организацията са:

АРДУС
гр. София, ул. „Денкоглу“ 12-14
БУЛСТАТ 121271098
МОЛ Мария Кръстева
Получател: Името на детето
Организацията не е регистрирана по ДДС

3. Курс по английски език – ІІІ-то ниво
Желаещите да се запишат в офиса на АРДУС

4. Плуване
Желаещите да се запишат в офиса на АРДУС

УС на АРДУС
материалът е публикуван на: 21.08.08 г.

СЪОБЩЕНИЕ – Семинар

АРДУС организира за младежите с увреден слух информационен семинар по програмата “Младежта в действие“, на който ще бъдат представени възможностите за подготовка, кандидатстване и финансиране на младежки инициативи и обмени в чужбина. Семинарът ще се проведе на 21.06.2008г. от 10.00 до 12.00 часа в сградата на СГБ, етаж 3.

Допълнителна информация на тел. 987 26 46.

УС на АРДУС
материалът е публикуван на: 14.06.08 г

СЪОБЩЕНИЕ – летни лагери

УС на АРДУС уведомява своите членове, че започва записването на желаещите за летни рехабилитационни лагери 2008г :

Летен лагер на море: гр. Приморско – хотел “ Здравец “ от 01 август / вечеря / до 08 август /обяд / Цена за 7 дни пълен пансион – 250 лв.

Летен лагер на планина: гр.Трявна – хотелски комплекс “Балювата къща” от 17 август / вечеря / до 24 август /обяд /
Цена за 7 дни пълен пансион – 210 лв.

АРДУС поема разходите на децата и младежите с увреден слух .
Капаро 80 лв. за родител.

Летен лагер за студенти с увреден слух: от 30 август в Приморско – “Тишина”.

Краен срок за записване и внасяне на капарото е 15.06.2008г., а на цялата сума – 10.07.2008г. Допълнителна информация на тел. 987 26 46.

УС на АРДУС
материалът е публикуван на: 28.05.08 г

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Напомняме на членовете на АРДУС, че на 22.03..08г.от 9ч. ще се проведе отчетно изборно-събрание. От 14ч. до 17ч., същият ден, ще се проведе обучителен семинар, обхващащ 2 теми:

1. „Работа в екип“

2. „Управление на стреса“

За събранието, АРДУС ще поеме пътните разходи на родителя и нощувката на родителя и детето. Предвиждат се занимания за младежите и децата през целия ден по време на събранието.

Председател на АРДУС: Мария Кръстева
материалът е публикуван на: 05.03.08 г.

ПОКАНА за Общо събрание

Управителният съвет на Асоциация на родителите ма деца с увреден слух на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.03.2008г. в 9.00ч. в Културен център “Красно село”, София, при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на АРДУС през 2007г. и приемане на годишния финансов отчет за 2007г..

2. Отчет на Контролната комисия за 2007г.

3. Приемане на бюджета за 2008г.

4. Приемане на програма за дейността на АРДУС през 2008г..

5. Промени в Устава на Асоциацията.

6. Избор на Управителен съвет на АРДУС.

Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие на събранието. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

УС на АРДУС
материалът е публикуван на: 23.01.08 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Рехабилитация, извълкласни дейности и подпомагане в учебния процес на деца с увреден слух

УС на АРДУС напомня на своите членове да предадат в офиса справките за всички проведени до сега часове за периодите:
януари–юни 2007 – 20 часа
септември-декември – 22 часа
Уведомяваме, че продължават индивидуалните часове по рехабилитация на слуха и говора и подпомагане по учебни предмети. Всяко дете има право на 24 часа за периода януари – юни 2008г.
Часовете за индивидуална рехабилитация на слуха и говора могат да бъдат използвани от студентите с увреден слух за помощ в учебния процес.

1. АРДУС предоставя възможност за провеждане на:

· Курс по английски език – в две групи /първо и второ ниво/. Курсът е с продължителност 100 учебни часа и е на стойност 150лв. АРДУС ще поеме част от таксата за курса.

· Обучение по плуване – провежда се в спортен комплекс “Спартак”. Часовете по плуване са в събота и неделя от 15ч. и 16ч. Групите се сформират от тренъора. АРДУС поема заплащането на преподавателя, а всеки заплаща картата за плуване за един месец, която е на стойност 33лв. и включва 8 посещения.

· Kомпютърно oбучение – “Деца в мрежа”, в Столичен център за работа с деца “Бели брези”. Обучението ще се провежда всяка събота от 10ч. до 11ч. при г-жа Проданова. Моля желаещите да заявят своето участие до 08.02.08г. на телефон: 987 26 46.

2. Продължават извънкласните занимания по модерни танци в КЦ “Люлин” при Даниела Куленска и по спортни танци в 34-то ОУ при Йордан Йорданов. В 28-мо училище ще се провеждат занимания по рисуване, танци и английски език.

3. АРДУС ще подпомогне децата с кохлеарни инплантати със закупуване на 40 броя батерии след представяне на фактура.

За членовете, които ще посещават обучителни курсове – АРДУС поема 120лв. от стойността на курса, срещу представена фактура.
Моля заявете Вашето желание за участие в курсовете по английски език и плуване до 03.02.08г., а за останалите дейности до 15.02.08г.

За повече информация: в офиса на АРДУС или на тел.: 02 / 987 26 46.

УС на АРДУС
материалът е публикуван на: 23.01.08 г.

дата: 1899-11-30