Проект „Красотата на различието“ – реализиран с финансовата подкрепа на програма Еразъм+