Contacts

Contacts

Sofia, Bulgaria, 12-14 Denkoglu Str., 5th floor, office 514

Contact Form

Please, fill in the required fields marked with *.

Coordinators

Обл. София столица

Мария Василева Кръстева
Център за подкрепа и консултации на деца и младежи с увреден слух и техните семейства:
София, ул. „Иван Денкоглу“ 12-14, ет.5
Антоанета Асенова Яричкова

Обл. София

Антония Живкова Йорданова

Обл. Пловдив

Милена Иванова Калинова-Гъркова
Център за подкрепа и консултации на деца и младежи с увреден слух и техните семейства
Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ №56, Търговски център ГРАНД

Обл. Благоевград

Пенка Илиева Тойтова

Обл. Бургас

Тодор Николов Тодоров

Обл. Варна и Добрич

Станка Иванова Ангелова

Обл. Велико Търново

Стела Йорданова Иванова

Обл. Видин

Гергана Неделкова Петрова

Обл. Враца

Ивка Христофорова Йолова-Гиздина
Румяна Георгиева Чифчийска

Обл. Габрово

Грета Славкова Томова

Обл. Кюстендил

Таня Михайлова Вангелова

Обл. Ловеч

Росица Тошкова Георгиева

Обл. Монтана

Нели Петрова Вълкова

Обл. Пазарджик

Надка Делчева Любенова

Обл. Перник

Наталия Делчева Георгиева

Обл. Плевен

Валя Христова Василева-Миланова

Обл. Разград и Шумен

Мария Николаева Йорданова

Обл. Русе

Светла Йорданова Иванова

Обл. Силистра

Павлина Стоянова Петрова

Обл. Смолян

Елиза Златкова Емилова

Обл. Стара Загора

Марина Цветанова Калчева

Обл. Търговище

Валентина Дончева Колева

Обл. Хасково, Ямбол, Сливен, Кърджали

Маргарита Маринова Джонгова