Video

2010

"Патиланско царство" - II част

Интерактивни образователни техники за повишаване на езиковата култура в интегрирана среда на деца с увреден слух – “Патиланско царство” – II част

"Патиланско царство" - I част

Интерактивни образователни техники за повишаване на езиковата култура в интегрирана среда на деца с увреден слух – “Патиланско царство” – I част

2007

"Остави ме на небето"

Нови начини за рехабилитация на тежко чуващи деца и деца с кохлеарни имплантати “Остави ме на небето”