За песните и римите

Днешната тема на рубриката „Рехабилитация вкъщи” е за песните и римите – римушки, стихотворения. Добавянето на песни и рими към ежедневието ви е забавен и лесен начин да подкрепите слушането и езиковото обучение на детето си! Изследвания в света показват, че музиката може да подобри развитието на слуха и говоримия език и да подобри вниманието и паметта.

Какво трябва да пея с детето си?

Можете да пеете приспивни песни, детски стихчета, традиционни детски песни. Пейте песни и рими за това, което правите или за снимките, играчките и книгите, които разглеждате с детето си. Можете да изпеете адреса, за да го научи детето по-лесно.

Защо да пея с детето си?

Като помагате на детето да слуша чрез песни, вие ще изградите неговите умения за слушане и цялостното му езиково развитие.

Пеенето …

… може да помогне за последователността и слуховата памет. Когато децата упражняват едни и същи песни отново и отново, те тренират припомнянето на по-дълга последователност от информация и научават реда, в който чуват последователността на думите. Това ще спомогне за разширяване на слуховата им памет – способността им да си припомнят и да попълват новата информация. Последователността и слуховата памет са важни умения за следване на указания, разказване на истории и четене.

… улеснява изучаването на език по-добре от всеки друг метод. Песните и римите дават на децата думи и по-сложни изречения, които не могат да се използват в ежедневната реч. Песните и римите се съчетават с повтарящи се думи  с приятна мелодия, помагайки на мозъка да запомни нови думи, крайни думи и структури на изречения.

… може да подкрепи граматическите умения на вашето дете чрез песни, които са богати на римуване и алитерация. Много песни съдържат думи във фраза или изречение, което започва с един и същи звук.

Как трябва да пея с детето си?

Най-важното е, че е забавно! Можете да пеете само думите, да добавите свързаните действия (като в „Хей ръчички, хей ги две” или „Мий, мий ръчички” и др.) или да пеете думите и да пляскате заедно в ритъма.

Съчетайте звука, темпото и гласовете в пеенето с историята на песента. Например:

  • пейте по-тихо, когато пеете за мишка;
  • пейте по-бързо, когато пеете песен за маршируване и използване на по-бързи действия;
  • пейте мъжките партии от песента с по-нисък (дебел) глас.

Насърчавайте слушането и спонтанното използване на говора с “довършване на слух” в познати песни. Това става по следния начин: изпейте първата част на стиха или изречението и насърчете детето си да го довърши. Може да отнеме време на детето да научи какво искате да направи. Демонстрирайте като накарате брат му, сестра му или друг присъстващ да довърши песента. И не забравяйте да използвате песни, които са добре познати на вашето дете!

Кога трябва да пея с детето си?

Пейте с детето си всеки ден! Можете да използвате тази стратегия, за да популяризирате слушането и езиковите умения на вашето дете навсякъде и най-хубавото е, че не се нуждаете от играчки или ресурси.

Песните и римите са в полза на деца от всички възрасти. Можете да изградите основите за развиване на уменията за слушане на вашето дете с песни, дори преди да започнат да говорят.

Пеенето на приспивни песни, докато се гушка и полюшва ритмично, ще позволи на детето ви да се запознае с вашия глас и с ритъма на вашата реч. Когато детето ви порасне, не спирайте да пеете. Разширете своя репертоар от песни и рими, използвайте по-предизвикателни думи и мелодии и насърчете детето си да се присъедини!