Подкрепена заетост

Какво е подкрепена заетост

Самоосъзнаване – успешна кариера

Трудова заетост по време на извънредно положение

Работа по време на извънредно положение