Kоординатори

             СПИСЪК НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ КООРДИНАТОРИ НА АРДУС ПО ОБЩИНИ

 
Област
 
Териториални структури
 
Име и адрес на координаторите
 
Телефони
 1.       
 
Обл. София (столица)
Мария Василева Кръстева
 
Антоанета Асенова Яричкова
 
 
Център за подкрепа и консултации на деца и младежи с увреден слух и техните семейства:
 
София, ул. „Иван Денкоглу“ 12-14, ет.5
 
0886551759
 
0894444341
 
02/ 987 26 46
 
 
 
 
    2.       
 
Обл. София обл.
 
Антония Живкова Йорданова
 
0897321922
    3.       
 
Обл. Пловдив
Милена Иванова Калинова-Гъркова
 
 
Център за подкрепа и консултации на деца и младежи с увреден слух и техните семейства:
 
Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ №56, Търговски център ГРАНД
 
0882640878
 
 
 
 
 
 
 
    4.       
 
Обл. Благоевград
 
Пенка Илиева Тойтова
 
0896681439
    5.       
 
Обл. Бургас
 
Тодор Николов Тодоров
 
0889256833
    6.       
 
Обл. Варна,
 
Обл. Добрич
 
Станка Иванова Ангелова
 
0988902103
    7.       
 
Обл. Велико Търново
Стела Йорданова Иванова
 
0887073597
 

     8.

 

 
Обл. Видин
 
Гергана Неделкова Петрова
 
0887810777
9.       
 
Обл. Враца
Ивка Христофорова Йолова-Гиздина
 
Румяна Георгиева Чифчийска
 
0888200872
 
0896988202
 
10.  
 
Обл. Габрово
 
Грета Славкова Томова
 
0886135510
11.  
 
Обл. Кюстендил
 
Таня Михайлова Вангелова
 
0896631458
12.  
 
Обл. Ловеч
 
Росица Тошкова Георгиева
 
0893418656
13.  
 
Обл. Монтана
 
Нели Петрова Вълкова
 
0889988530
14.  
 
Обл. Пазарджик
 
Надка Делчева Любенова
 
0899119138
15.  
 
Обл. Перник
 
Наталия Делчева Георгиева
 
0898576204
16.  
 
Обл. Плевен
 
Валя Христова Василева-Миланова
 
0885264288
17.  
 
Обл. Разград,
 
Обл. Шумен
 
Мария Николаева Йорданова
 
0899650244
18.  
 
Обл. Русе
Светла Йорданова Иванова
 
0897767006
 
19.  
 
Обл. Силистра
 
Павлина Стоянова Петрова
 
0895859898
20.  
 
Обл. Смолян
 
Елиза Златкова Емилова
 
0893002392
21.  
 
Обл. Стара Загора
Марина Цветанова Калчева
 
0888208370
 
22.  
 
Обл. Търговище
 
Валентина Дончева Колева
 
 
0878420895
23.  
 
Обл. Хасково,
 
Обл. Ямбол,
 
Обл. Сливен,
 
Обл. Кърджали
 
Маргарита Маринова Джонгова
 
0888065455