Видео

Консултант "Подкрепено образование"

Подкрепено образование

Факторите, които влияят върху мотивацията за учене при децата и младежите с увреден слух.

Подкрепено образование

Избор на учебно заведение и ориентиране на децата и младежите с увреден слух в образователната среда.

Подкрепено образование

Методи за учене и тяхната ефективност при деца и младежи с увреден слух.

Подкрепено образование

Равнища за учене – възприемане, разбиране, осмисляне, обобщаване, затвърждаване, приложение на знанията.

Подкрепено образование

Ученето и четирите основни направления на учене.

Консултант "Семейства"

Консултанти в болнични заведения

Общуването

Помощ на децата за изграждане на слухова памет

Развитие на умения за слушане

Реални очаквания на родителите след слухопротезиране на техните деца със СА или КИ.

Слуховата памет

Консултант "Подкрепена заетост"

Подготовка за интервю

Дрескод и позитивна нагласа

Подготовка за интервю

Информация за работодателя и работната позиция

Подготовка за интервю

Невербална комуникация

Подготовка за интервю

Ползване на услугата „Консултант подкрепена заетост“

Разговор с психолога

Разговор с психолога

Какво е необходимо да знаем преди да потърсим психологическа консултация?