Видео

2010

"Патиланско царство" - II част

Интерактивни образователни техники за повишаване на езиковата култура в интегрирана среда на деца с увреден слух – „Патиланско царство“ – II част

"Патиланско царство" - I част

Интерактивни образователни техники за повишаване на езиковата култура в интегрирана среда на деца с увреден слух – „Патиланско царство“ – I част

2008

“Чудесата са сред нас”

Нови начини за рехабилитация на тежко чуващи деца и деца с кохлеарни имплантати “Чудесата са сред нас”

2007

"Остави ме на небето"

Нови начини за рехабилитация на тежко чуващи деца и деца с кохлеарни имплантати „Остави ме на небето“

"Красотата расте в тишина"

Документален филм по проект „Нови начини за рехабилитация на тежко чуващи деца и деца с кохлеарни имплантати „Остави ме на небето“. Сценарий и режисура: Даниел Ахмаков; Автор и режисьор на театралната постановка: Силвия Генова