Международна дейност

 Асоциацията на родителите на деца с увреден слух:

  • участва в мегдународни проекти: SIGNAEUROPA I, II, III и IV.
  • реализира проекти с чуждестранно участие 
  • успешно партнира с Ирландската организация на родителите на деца с увреден слух

 

 

FEPEDA Управителен съвет

Поредно заседание на Управителния съвет

Дарина ПАНТАЛЕЕВА

 

Състоя се на 23 и 24 юли в Прага. Присъстваха представители на 12 страни -  Финландия, Австрия, Чехия, Естония, Франция, Германия, Ирландия, Испания, Швеция, Холандия, България и Косово. Част от участниците бяха в качеството си на наблюдатели.

дата: 2010-11-09  > повече

Стаж в Ирландия

По споразумение за международен обмен с побратимената Ирландска асоциация на родителите на деца с увреден слух (DeafHear), след изпит по английски език организиран от АРДУС, за стаж в Дъблин от 4 август до 18 септември заминаха студентките Десислава Костова и София Калинова.

дата: 2010-11-15  > повече