Какво е подкрепена заетост

Здравейте!

Аз съм вашият Консултант подкрепена заетост.

Знаем ли какво е подкрепена заетост?

Подкрепената заетост се фокусира върху възможностите, а не върху уврежданията, като първо оказва подкрепа на лицето в съответствие с неговите индивидуални потребности и на второ място чрез предоставяне на консултации на работодателите.

Според дефиницията, приета от Европейския съюз, подкрепена заетост е:

Оказване на подкрепа и помощ на хората с увреждания или други групи в неравностойно положение да получат и запазят платената си работа на отворения пазар на труда“.

Основен принцип на подкрепената заетост е:

„Подкрепа – не повече, отколкото е необходимо и не по-малко, отколкото е нужно.“

Дейности, основаващи се върху оказване на помощ на лице с увреждане, търсещо желана и подходяща работа, както и на институция (организация), да намери подходящ работник за обявено от нея свободно работно място.

Цел на Консултанта подкрепена заетост за при лицата с увреждане, е:

 • Предоставяне на подкрепа и помощ на лице с увреждане, което търси работа, да намери и задържи желано от и подходящо за него работно място;
 • Предоставяне на подкрепа и помощ в първоначалните етапи на професионална адаптация.

Кое е най-важното за кандидатсване за работа.

Разбира се това е CV европейски формат.

И ета най-важните неща, с които се запознаваме на първа среща с Консултанта.

Как да премина по трънливата пътека търсене → кандидатстване → работа?

Ще ви издам и няколко трика при писане на автобиография

 • Адаптирайте я всеки път към съответната позиция
 • Внимавайте дали използвате правилния формат
 • Обърнете внимание на цялостното оформление
 • Не лъжете!

Знайте, че добре написаната автобиография е само първа крачка към работата.

Често срещани грешки при писане на автобиография

 • Прекалено дълго CV
 • Печатни и граматически грешки
 • Неорганизираност
 • Лошо форматиран текст
 • Неподходяща снимка

Интервюто – основни съвети

 • Не закъснявайте!
 • Изберете облекло, което съответства на длъжността, за която кандидатствате
 • Оценете себе си обективно-бъдете готови да говорите за силните и слабите си страни
 • Запознайте се с компанията
 • Не пропускайте възможността да зададете въпроси
 • Бъдете честни

Най вече трябва да знаете какъв договор подписвате. Ето и разликите:

Трудов договорГраждански договор
Предмет е самият жив труд на работника или служителя (работна ръка, работна сила).Извършване на определена работа за постигане на конкретен резултат.
Работник, служител.Изпълнител.
Продължително и многократно изпълнение.До постигане на резултата, за еднократно изпълнение.
Има работно време, работно място, трудова дисциплина, йерархия. Свободен от тези неща, но възложителят може да не одобори този резултат.
Има определени права – на отпуски, почивки, обезщетения, условия на труд.     ––
Осигуровки за всички социални рискове.Не за всички социални рискове.

За консултация и среща може да ме намерите в офиса на АРДУС, на онлайн платформата на този сайт за видео или чат връзка, всеки четвъртък от 12:00 до 14:00 часа, както и на телефон 0897912719.

УСПЕХ!

Силвана Павлова