Самоосъзнаване – успешна кариера!

В няколко статии ще разгледаме как да придобием познания относно самоосъзнаването и неговите следствия, за да може да си направим правилна самооценка. Ще обобщим какво е самосъзнанието и неговата роля в процеса на търсене на работа.

Да бъдеш самоосъзнат означава, че можеш да се съсредоточиш върху себе си.
Това е като да гледаш огледалото, но за разлика от истинското огледало няма да видиш цвета на косата си, лицето си и дрехите си.

Когато сте самоосъзнати, можете да видите своите емоции и състояния и много различни вътрешни чувства. Самосъзнанието е първата стъпка за промяна на поведението ви към по-ефективно. Ако имате проблеми с намирането на работа, полезно е да погледнете себе си и да си зададете няколко въпроса.

Това е подобно на ремонта на автомобила. Обикновено колите могат да се движат. Ако не могат, то нещо е счупено. За да накараме автомобила да се движи отново, трябва дефекта, проблема да се открият. След това, автомобилът може да бъде поправен. Ако грешката не бъде открита, почти е невъзможно да се ремонтира колата.

Същото е и със самосъзнанието. Ако имате проблеми с извършването на нещо (напр. намиране на работа), трябва да разберете къде е грешката. Дали е вътре или извън вас? Тъй като нямаме влияние върху това, което е извън нас, си струва да погледнем отвътре.
Заслужава си да бъдем самоосъзнати.

Хайде да станем нашите лични механици!

1. Самосъзнанието е капацитет
Тази част от определението означава, че:

 • самосъзнанието е нещо, което можеш да направиш или не можеш – не е това, което си;
 • можете да се научите как да сте наясно със себе си;
 • има някои начини как да осъзнаете себе си
 • самосъзнанието е умствена способност – това е начинът, по който мислите
 • мисленето е нещо, което човек може да прави, да учи, да владее, да практикува.

2. Да станете обект на собственото си внимание
Тази част от определението, означава, че:

 • докато сте самоосъзнати, вие мислите за себе си;
 • не става въпрос за чувство на нещо, напр. щастие или гняв;
 • става дума за мислене, за усещане, на това което чувствате;
 • човек може да почувства нещо, без да мисли за това.

3. В това състояние
Тази част на определението означава, че:

 • понякога вие сте самоосъзнати, а понякога не сте;
 • тъй като мислим за различни неща (например какво да ядем за закуска) е почти невъзможно да мислим за себе си през цялото време;
 • тъй като състоянието е ментално състояние, това означава, че става въпрос за мислите в главата ви.

4. Активно
Тази част от определението означава, че:

 • вие в действителност правите нещо: мислите за себе си;
 • не става дума за седене без да се прави нищо;
 • след като е осъзнал себе си, човек може да бъде уморен.

5. Идентифицира, обработва и съхранява
Тази част от определението означава, че:

 • вие можете да посочите различни неща за себе си (идентифицира);
 • можете да направите заключения относно себе си (обработка);
 • вие можете да си спомните различни неща относно самият вас (съхранява).

6. Информация относно себе си
Тази част от определението означава, че има различни видове информация за „Аз-ът“(себе си): емоции, мисли, предпочитания, намерения, нагласи, възприятия, усещания.

Самосъзнанието се отнася до способността да бъдеш обект на собственото си внимание. В това състояние човек активно идентифицира, обработва и съхранява информация за себе си.

Личността е начинът, по който хората се различават един от друг. Личностните черти се характеризират с 5 основни измерения, по които хората се различават:

 • откритост – тенденцията да се оценява ново изкуство, идеи, ценности, чувства и поведение;
 • съвестност – склонност да бъдете внимателни, на време на срещи, да следвате правилата и да бъдете трудолюбиви;
 • екстровертност – тенденцията да бъдем приказливи, общителни и да се наслаждаваме на другите; тенденцията да има доминиращ стил;
 • доброжелателност (вежливост) – склонността да се съгласяваш и да се съгласуваш с другите, вместо да отстояваш собственото си мнение и избор;
 • невротичност – тенденцията често да се изпитват негативни емоции като гняв, тревога и тъга, както и междуличностна чувствителност.

Човек може да не притежава дадена черта, но се характеризира според степента ѝ. Даден човек може да има ниска или висока тенденция да се държи според изброените по-горе модели.

Защо е важно да си самоосъзнат докато търсиш работа? Има три основни причини:

 • самоосъзнаването ви помага да вземате по-добри решения относно работата;
 • самоосъзнаването ви помага да подготвите по-добра автобиография и мотивационно писмо;
 • самоосъзнаването ви помага да имате самоконтрол: да бъдете упорити в ученето, да бъдете упорити в практикуването и усвояването на умения, да бъдете постоянни в преследването на цел.

Професионалното консултиране помага на хората да управляват по-добре професионалната си кариера. Този процес на подпомагане се основава на 4 принципа.

Информация – включва събрани данни за себе си и за света на трудовата реалност.

Вдъхновение – надежда вдъхновяваща доверието в търсене на кариера.

Сътрудничество – включва мобилизиране на ресурси за актуализиране на кариерните избори.

Проницателност – придобито вътрешно прозрение за себе си.

Хората, които не са самоосъзнати са като изгубени в мъглата. Те се опитват да направят нещо, но не знаят точно какво искат и как да го направят. Като участвате в този курс, вие използвате професионално консултиране и получавате представа за себе.

Силвана Павлова
Консултант подкрепена заетост